Eğitim: Yaşam boyu süren,
geri dönüşü en yüksek yatırımınızdır.

SBS Hazırlık Programı

Koç Eğitim » SBS Hazırlık Programı

Kolej ve Anadolu Liseleri; 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin her yıl Haziran ayında girdikleri SBS sınavlarının ortalaması ile öğrenci almaktadır. KoçEğitim 14 seneden beri LGS, OKS ve en son SBS olarak değişik isimlerle uygulanan bu Kolejler ve Anadolu Liselerine Giriş sınavlarına %100 başarı oranı ile öğrencilerini hazırlamaktadır.

 • » 4 ve 8 kişilik sınıflarda özel eğitim
 • » Uzman eğitim kadrosu
 • » Zengin döküman/soru desteği
 • » En saygın semtlerde modern dershaneler
 • » Teknoloji destekli eğitim

SBS hazırlık

 • » Öğretmek
 • » Motivasyon

Öğretmek (Bilgi Sunumu)

Öğrenciyi sınav atmosferine sokmak için test edilmesi gereken en önemli ayrıntı, öğrencinin bilgi düzeyinin ne olduğudur. Bu saptandıktan sonraki süreç ise, varsa, bu eksiklerin en kısa zamanda ve en iyi şekilde kapatılmasıdır. Sabrı, öğretimin vazgeçilemez unsuru olarak kabul etmiş eğitim kadromuzun profesyonel danışmanları; konuları hiç bilinmiyormuşçasına öğrenciye aktarır ve öğrencinin bilgi eksikleri bu yolla giderilir.

Çalışma Programının Oluşturulması

Bir yerde elde edilmiş iyi bir sonuç varsa bu kesinlikle bir program dahilinde olmuştur. Bir program dahilinde olmayan başarıyı sadece bitkilerde ve hayvanlarda gözleyebiliriz. Dolayısıyla Koç Eğitim Butik Dershanesin’de yer alan her öğrencinin tecrübeli danışmanları nezaretinde hazırlanmış bir performans programı vardır. Danışman, aile ile iletişim içerisinde, programı harfi harfine uygulatıp başarının önündeki büyük bir engeli aşmada öğrenciye yardımcı olur.

Motivasyon

Akıl denilen soyut olguyu somut hale büründürmüş olan Einstein'ın şu sözü dikkate değerdir : "Coşku, zekâdan daha önemlidir." Bu demek oluyor ki bilmek önemlidir; fakat hedefe kilitlenmek ve başarıya olan inanç ondan daha üstündür. Bu tespitten yola çıkan merkezimiz, öğrencimize gerekli olan moral ve motivasyon desteğini vererek öğrencimizin başarıya olan inancını yolun sonuna kadar taze tutar.

Gerçek Rehberlik

"Önce çalışıp sonra hayal ediniz; ama hayal gemisindeki yerinizi ayırtmayı da unutmayınız." Tercih etmek ya da tercih edebilmek, hayal gemisinde ayırttığınız biletin yani doğru yapılmış bir tercihin diğer adıdır. Etrafımız herhangi bir sınavda çok iyi bir puan almış; fakat yanlış yönlendirme sonunda istemediği bir okulda ya da bölümde okumak zorunda olan insanlarla doludur. Programımız dahilinde başarıya ulaştırdığımız öğrencilerimize bu noktada da ciddi anlamda kaliteli bir rehberlik sunmaktayız. Öncelikle öğrencinin daha sonra da ailenin görüşleri alınır ve ortak bir akıl oluşturulup öğrenci, mutlu olacağı bir lise ya da lisans programına profesyonel bir çalışma sonunda kanalize edilir.

Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ve Önemi

SBS 6-7- ve 8. sınıfılara uygulanan liselere giriş sınavıdır. Bu sınavda öğrencilere 5 test uygulanır. Bu testler Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ile Yabancı Dil testlerini kapsamaktadır. Her testin puan katsayısı farklıdır;

Dersler & Katsayılar

 • » Türkçe - 4
 • » Matematik - 4
 • » Fen Bilimleri - 3
 • » Sosyal Bilgiler - 3
 • » Yabancı Dil - 1

6-7 ve 8. sınıflar için SBS puanı %70 yılsonu başarı puanı %25 ve davranış puanı %5'tir. Her 3 puan türü içinde, ayrı ayrı hesaplanarak uygulanacak bir sınıf puanı oluşturulacaktır.

Sınıflar & Katsayılar

 • » (SP) 6 %25
 • » (SP) 7 %35
 • » (SP) 8 %40

oranında hesaplanması ile elde edilecektir.

Sınıflar Soru Sayıları

 • » 6. Sınıf - 80
 • » 7. Sınıf - 90
 • » 8. Sınıf - 100

Yabancı Dil soruları ise bu soruların 6. sınıfta 15'ini, 7. sınıfta 16'sını, 8. sınınfta ise 17'sini kapsamaktadır.